Tokom sastanka 06.07.2017. godine, na kome su prezentovani status, problemi i naredni koraci u izradi pregovaračke pozicije za Poglavlje 27, životna sredina i klimatske promene, na kome su prisustvovali clanovi naseg udruzenja diskutovano je o sledećim temama:

 1. Otpad
  • Izazovi u postizanju EU ciljeva za ponovno iskorišćenje i reciklažu ambalažnog i komunalnog otpada
  • Odgovornost lokalnih vlasti za kašnjenje izgradnje regionalnih deponija? Očekivani tranzitni period za ispunjenje uslova u oblasti otpada?
  • Učešće OCD u radu sektorskih radnih grupa, konkretno u sektorskoj grupi za otpad?
  • Rudarski otpad- stanje i projekcije?
 2. Horizontalno zakonodavstvo
  • Sprovođenje evropskih propisa koji su obuhvaćeni Arhuskom konvencijom, o strateškoj proceni i proceni uticaja na životnu sredinu, integrisano sprečavanje zagađenja
  • Predviđeni rokovi za transponovanje novih/izmenjenih direktiva u oblasti horizontalnog zakonodavstva i plan implementacije (kapaciteti za implementaciju, unapređenje saradnje i postavljanje obaveza lokalnim samoupravama da informišu o stanju životne sredine, podizanje kapaciteta ključnih aktera, regulisanje prikupljanja i objavljivanja podataka – ko su „stručne i naučne institucije“ koje obezbeđuju podatke itd)
 3. Zaštita prirode
  • uspostavljanje Natura 2000 u Srbiji (specifični plan imlementacije, saradnja sa OCD, finansiranje, shadow lista)
 4. Klimatske promene
  • u vezi sa Pariskim sporazumom: dalji koraci, kada i kako, učešće OCD. Takođe nas interesuje koji su koraci za izradu akcionog plana i Strategije. Kakva je pozicija nase drzave u uskladjivanju EU Akcionog plana za cirkularnu ekonomiju kao bitan element primene Pariskog sporazuma, medjunarodne i regionalne saradnje i modernizacije privrede/industrije

 

Autor - Zeleni Sad