ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM

Ovim zakonom se uređuje:
  1. vrsta i klasifikacija otpada
  2. upravljanje otpadom
  3. subjekti upravljanja otpadom
  4. ogovornosti i obaveze u upravljanju otpadom
  5. organizovanje upravljanja otpadom
  6. upravljanje posebnim tokovima otpada
  7. uslovi i postupci izdavanja dozvola prekogranično kretanje otpada
  8. izveštavanje o otpadu i baza podataka
  9. finansiranje upravljanja otpadom
  10. finansiranje upravljanja otpadom