ZAKON O ZAŠTITI VAZDUHA

Ovaj zakon uređuje upravljanje kvalitetom vazduha i određuje mere i kontrolilše sprovođenja zaštite i poboljšanje kvaliteta vazduha kao prirodne vrednosti.

Zaštita vazduha se ostvaruje:
  1. upravljanjem kvalitetom vazduha na teritoriji Republike Srbije
  2. očuvanjem i poboljšanjem kvaliteta vazduha kako bi se sprečile ili smanjile štetne posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu
  3. izbegavanjem, sprečavanjem i smanjenjem zagađenja koja utiču na oštećenje ozonskog omotača i klimatske promene
  4. izvršavanjem obaveza u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima
  5. međunarodnom saradnjom u oblasti zaštite i poboljšanja kvaliteta vazduha i osiguranjem dostupnosti tih podataka javnosti.