ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

(„Sl. list Grada Novog Sada“, br. 69/2013)

Ovom odlukom uređuju se način i uslovi obavljanja komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, na teritoriji Grada Novog Sada, prava i obaveze javnog komunalnog preduzeća koje obavlja komunalnu delatnost održavanje javnih zelenih površina i korisnika, finansiranje obavljanja komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina, kao i kartiranje terena pod korovskom biljkom ambrozijom, i drugim alergogenim biljkama, laboratorijska i terenska istraživanja i monitoring i drugi poslovi, u skladu sa Zakonom.

Takođe, ovom odlukom se uređuje održavanje plaža i bazena na teritoriji Grada i druga pitanja od značaja za njihovu upotrebu i korišćenje.