ZAKON O VODAMA

Zaštita voda je skup mera i aktivnosti kojima se kvalitet površinskih i podzemnih voda štiti i unapređuje radi:

  1. očuvanja života i zdravlja ljudi
  2. smanjenja zagađenja i sprečavanja daljeg pogoršanja stanja voda
  3. obezbeđenja bezbednog i nesmetanog korišćenja voda za različite namene
  4. zaštite vodnih i priobalnih ekosistema i postizanja standarda kvaliteta životne sredine u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita životne sredine i ciljevi životne sredine