ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Ovim zakonom uređuje se planiranje, zaštita, i korišcenje poljoprivrednog zemljišta.

  • Zaštita poljoprivrednog zemljišta obuhvata mere i aktivnosti koje se preduzimaju radi obezbeđenja prirodnih funkcija zemljišta i korišćenja zemljišta.
  • Zabranjeno je ispuštanje i odlaganje opasnih i štetnih materija na poljoprivrednom zemljištu i u kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje.