Partnerstvo je imperativ jer životna sredina je u našim rukama.

Krajem 2019. godine u našem Gradu održana je konferencija „Partnerstvo za zeleni Novi Sad“ uz podršku Grada Novog Sada, predstavnika OCD i Misije OEBS-a u Srbiji.

O čemu se radilo i zbog čega je partnerstvo za zeleni Novi Sad važna karika njegovog održivog razvoja?

Unapređenjem razvoj politika iz oblasti zaštite životne sredine uspostavlјanjem mehanizma „Zelene stolice“, kroz formiranje radne grupe čiji će predstavnici OCD učestvovati u radu „Zelene stolice“, uspostaviće se kontinuirana saradnja između organa vlasti Grada Novog Sada i OCD, sa višim ciljem kreiranja lokalnih politika usmerenih ka održivom razvoju kroz ekonomski napredak, vodeći računa o zdravom životnom okruženju.

Konferenciju je otvorio predsednik Skupštine Grada Novog Sada Zdravko Jelušić, koji je podvukao da je novosadska Skupština prvi lokalni parlament koji uvodi instituciju „Zelene stolice“, koja diže svest o zaštiti životne sredine sa svim izazovima koji su pred nama.

U prethodnih sedam godina, prema podacima JKP „Gradskog zelenila“, zasađeno je više od 23 hilјade stabala, a uklonjeno manje od tri hilјade. Gradonačelnik je takođe pokrenuo akciju sadnje još 10 hilјada novih stabala.

Međutim, nameće pitanje, da li je dovoljno da zasadimo, šta je sa održavanjem? Tu se krije sprega između onoga što je potreba zaštite životne sredine i onoga što Zelena stolica želi da sprovodi. Odgovor na postavljeno pitanje će mehanizam “Zelena stolica” davati u kontinuitetu od samog početka funkcionisanja. Uvođenjem „Zelene stolice“ Grad Novi Sad čini iskorak u cilјu realizacije mera koje su usvojene u „Deklaraciji o zaštiti životne sredine u AP Vojvodini sredinom 2019. godine.

Članica Gradskog veća Mira Radenović istakla je da kontinuirano unapređenje saradnje civilnog sektora i donosioca odluka, kroz povećano učešće javnosti u donošenju odluka, predstavlјaja najbolјi način da se savladaju mnogobrojni izazovi prilikom kreiranja javnih politika u oblasti zaštite životne sredine. Kako ona vidi partnerstvo je primer kako možemo da gledamo na životnu sredinu. Prema njenom shvatanju, biti partner pre svega znači imati poverenje. Ako imamo poverenja u svog partnera tada postajemo tim, a tim koji je sagrađen na snažnim temelјima može da pomeri granice.

Da li će “Zelena stolica” pomeriti granice? Mi, kao jedni od inicijatora “Zelene stolice”, čvrsto verujemo, uz pomoć sugrađana našeg grada, da hoće!
Imali smo priliku da na konferenciji čujemo šefa Odelјenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji Džon Klejton koji je istakao je da podržava spremnost Gradske uprave Novog Sada u ovoj inicijativi. Na veliko oduševljenje prisutnih, istakao je da je Novi Sad već zeleni grad. On veruje da svi delimo odgovornost prema zaštiti životne sredine, da briga o životnoj sredini i zaštitne mere treba da povežu različite generacije, kao i sve delove društva. Da mere treba da pobolјšaju ekonomiju, a u isto vreme da podignu kvalitet života, jer se on ne meri samo u novcu. Rekao je da pitanje zdravog i održivog životnog okruženja treba da se nalazi visoko na listi prioriteta politika i da je upravo „Zelena stolica“ korak bliže prema otvaranju mogućnosti da se više različitih glasova čuje povodom ove teme.

Šta vi mislite, da li je Novi Sad spreman da ujedini te različite glasove i da se zajedničkim snagama, uz partnerstvo na nivoima koji do sada možda nisu ni postojali, uz znanje i stručne predstavnike, izbori za svoju zdraviju i čistiju životnu sredinu?

Autor - Zeleni Sad