Zeleni Sad - Ekološko udruženje
+381 64 814 00 18
office@zelenisad.com

ZELENI SAD

Naziv je proistekao iz reči Novi Sad, ali naš "sad" je zelen. Naš moto je da sadimo znanje i zelenu svest.

RECIKLIRANJE PAPIRA

Imajući u vidu prekomernu eksploataciju šuma, kako kod nas tako i u ostalim delovima sveta, reciklaža papira je od velikog značaja za očuvanje životne sredine. Omogućava sanaciju otpada i čuvanje preostalog šumskog pokrivača koji su naša fabrika kiseonika.

Reciklaža PAPIRA
Tehnopapir +381 62 560 299

ELEKTORNSKI OTPAD

Tehnologija svakim danom sve više napreduje, tako da se elektronski uredjaji menjaju velikom brzinom. Treba imati u vidu i vreme njihovog trajanja i nemogucnosti popravljanja, pa shodno tome zavrsavaju na deponijama zagađujući životnu sredinu.


KOMPOSTIRANJE

Kompost je efikasan nacin da se organski otpad regulise. Kasnije se taj kompost može koristiti kao prihrana/prirodno djubrivo zemljistu biljaka koje se uzgajaju i tako doprinosi u očuvanju vegetacije i očuvanju životne sredine.


RECIKLAŽA TEKSTILA

Reciklažu tekstila je ekonomski održiv, inovativni model zbrinjavanja otpadnog tekstila , proizvodnjom tekstilnih proizvoda od ekoloških i recikliranih materijala. Uključivanjem svih aktera lokalne zajednice možemo da damo doprinos održivom razvoju i očuvanju prirode.

KOJI JE NAŠ CILJ?

Zalaganje za zaštitu životne sredine, edukacija o ekologiji i poboljšanje kvaliteta životne sredine
img

KAKO POBOLJŠATI PROCES RECIKLAŽE

 

Recikliranje predstavlja prosces menjanja otpada (materijala) u novi proizvod, sprečavajući stvaranje otpada od korisnih materijala, redukujući upotrebu novih, sirovih materijala i upotrebu energije, ali i redukujući zagađene vazduha (pre svega spaljivanjem otpada) i zagađenje voda (spiranjem pesticida i aktivnih supstanci sa obradivih površina). Recikliranje smanjuje emisiju gasova staklene bašte u poređenju sa stvaranjem plastike. Reciklaža je glavna komponenta modernog procesa smanjenja otpada i treća komponenta u hijerarhiji otpada "Reduce, reuse, RECYCLE".

Sledeće stvari se mogu reciklirati: Staklo, papir, plastika, tekstil, elektronski i električni uređaji.

Kompostiranje ili neko drugo ponovo korišćenje biodegradibilnog otpada - kao što je hrana ili baštenski otpad- takođe predstavlja vid reciklaže. Da bi nešto od navedog otpada bilo reciklirano potebno ga je sakupiti, SORTIRATI, transportovati i reprocesovati u nove materijale pogodne za dalju proizvodnju.PIŠITE NAM

Zeleni Sad - Ekološko udruženje

Ovo je lista kompanija koja nam pomaže već dugi niz godina. Pridružite se njima i učestvujte u projektima.