27 октобра, 2017 Vesti Нема коментара

NAKON ZAVRŠENOG KONKURSA, IZABRANI SU STUDENTI KOJI ĆE UČESTVOVATI U PROJEKTU „NOVOSADSKA OMLADINA ZA UNAPREĐENJE EKOLOŠKOG PRAVA“

Prvi sastanak je održan 21.10.2017. godine u prostorijama Udruženja, a projektni tim ekološkog udruženja ZELENI SAD, na čelu sa stručnim saradnikom na projektu, pravnicom Majom Boltom, napravio je prezentaciju sa najznačajnijim članovima onih zakona/odluka/uredbi koji se odnose na zaštitu životne sredine, poput samog Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o vodama, Zakona o vazduhu, Zakona o šumama, Zakon o komunalnim delatnostima, Odluke o održavanju čistoće Grada Novog Sada. Osim pomenutih zakona/odluka, predstavljenje su one kaznene odredbe koje se odnose na fizička lica. Na samom kraju prikazane su fotografije zagađenja životne sredine u našoj okolini i istim smo zajedno pripisivali članove zakona/odluka kako bi kroz ilustrativni prikaz zagađenja naučili koje su pravne regulative i potencijalne sankcije u oblasti zaštite životne sredine.

Terenski rad sa studentima ćemo imati u subotu 28.10.2017. godine, kada ćemo obići tri lokacije na teritoriji Grada Novog Sada, fotografisati zagađenja životne sredine i povezivati stanje na terenu sa pravnom regulativom u oblasti zaštite životne sredine.

Autor - Zeleni Sad