July 26, 2017 Вести No Comments

Током састанка 06.07.2017. године, на коме су презентовани статус, проблеми и наредни кораци у изради преговарачке позиције за Поглавље 27, животна средина и климатске промене, на коме су присуствовали цланови насег удрузења дискутовано је о следећим темама:

 1. Отпад
  • Изазови у постизању ЕУ циљева за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног и комуналног отпада
  • Одговорност локалних власти за кашњење изградње регионалних депонија? Очекивани транзитни период за испуњење услова у области отпада?
  • Учешће ОЦД у раду секторских радних група, конкретно у секторској групи за отпад?
  • Рударски отпађ стање и пројекције?
 2. Хоризонтално законодавство
  • Спровођење европских прописа који су обухваћени Архуском конвенцијом, о стратешкој процени и процени утицаја на животну средину, интегрисано спречавање загађења
  • Предвиђени рокови за транспоновање нових/измењених директива у области хоризонталног законодавства и план имплементације (капацитети за имплементацију, унапређење сарадње и постављање обавеза локалним самоуправама да информишу о стању животне средине, подизање капацитета кључних актера, регулисање прикупљања и објављивања података – ко су „стручне и научне институције“ које обезбеђују податке итд)
 3. Заштита природе
  • спостављање Natura 2000 у Србији (специфични план имлементације, сарадња са ОЦД, финансирање, shadow листа)
 4. Климатске промене
  • у вези са Париским споразумом: даљи кораци, када и како, учешће ОЦД. Такође нас интересује који су кораци за израду акционог плана и Стратегије. Каква је позиција насе дрзаве у усклађивању ЕУ Акционог плана за циркуларну економију као битан елемент примене Париског споразума, међународне и регионалне сарадње и модернизације привреде/индустрије

 

Written by Zeleni Sad