Зелени Сад - Еколошко удружење
+381 64 814 00 18
office@zelenisad.com

ЗЕЛЕНИ  САД

Назив је проистекао из речи Нови Сад, али наш "сад" је зелен. Наш мото је да садимо знање и зелену свест.

РЕЦИКЛИРАЊЕ ПАПИРА

Имајући у виду прекомерну експлоатацију шума, како код нас тако и у осталим деловима света, рециклажа папира је од великог значаја за очување животне средине. Омогућава санацију отпада и чување преосталог шумског покривача који су наша фабрика кисеоника.

Рециклажа ПАПИРА
Технопапир +381 62 560 299

ЕЛЕКТОРНСКИ ОТПАД

Технологија сваким даном све више напредује, тако да се електронски уређаји мењају великом брзином. Треба имати у виду и време њиховог трајања и немогуцности поправљања, па сходно томе завршавају на депонијама загађујући животну средину.


КОМПОСТИРАЊЕ

Компост је ефикасан начин да се органски отпад регулише. Касније се тај компост може користити као прихрана/природно ђубриво земљишту биљака које се узгајају и тако доприноси у очувању вегетације и очувању животне средине.


РЕЦИКЛАЖА ТЕКСТИЛА

Рециклажу текстила је економски одржив, иновативни модел збрињавања отпадног текстила , производњом текстилних производа од еколошких и рециклираних материјала. Укључивањем свих актера локалне заједнице можемо да дамо допринос одрживом развоју и очувању природе.

КОЈИ ЈЕ НАШ ЦИЉ?

Залагање за заштиту животне средине, едукација о екологији и побољшање квалитета животне средине
img

КАКО ПОБОЉШАТИ ПРОЦЕС РЕЦИКЛАЖЕ

 

Рециклирање представља просцес мењања отпада (материјала) у нови производ, спречавајући стварање отпада од корисних материјала, редукујући употребу нових, сирових материјала и употребу енергије, али и редукујући загађене ваздуха (пре свега спаљивањем отпада) и загађење вода (спирањем пестицида и активних супстанци са обрадивих површина). Рециклирање смањује емисију гасова стаклене баште у поређењу са стварањем пластике. Рециклажа је главна компонента модерног процеса смањења отпада и трећа компонента у хијерархији отпада "Reduce, reuse, RECYCLE".

Следеће ствари се могу рециклирати: Стакло, папир, пластика, текстил, електронски и електрични уређаји.

Компостирање или неко друго поново коришћење биодеградибилног отпада - као што је храна или баштенски отпад- такође представља вид рециклаже. Да би нешто од наведог отпада било рециклирано потебно га је сакупити, СОРТИРАТИ, транспортовати и репроцесовати у нове материјале погодне за даљу производњу.
Ово је листа компанија која нам помаже већ дуги низ година. Придружите се њима и учествујте у пројектима..