October 27, 2017 Вести No Comments

НАКОН ЗАВРШЕНОГ КОНКУРСА, ИЗАБРАНИ СУ СТУДЕНТИ КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ “НОВОСАДСКА ОМЛАДИНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОЛОШКОГ ПРАВА”

Први састанак је одржан 21.10.2017. године у просторијама Удружења, а пројектни тим еколошког удружења ЗЕЛЕНИ САД, на челу са стручним сарадником на пројекту, правницом Мајом Болтом, направио је презентацију са најзначајнијим члановима оних закона/одлука/уредби који се односе на заштиту животне средине, попут самог Закона о заштити животне средине, Закона о водама, Закона о ваздуху, Закона о шумама, Закон о комуналним делатностима, Одлуке о одржавању чистоће Града Новог Сада. Осим поменутих закона/одлука, представљење су оне казнене одредбе које се односе на физичка лица. На самом крају приказане су фотографије загађења животне средине у нашој околини и истим смо заједно приписивали чланове закона/одлука како би кроз илустративни приказ загађења научили које су правне регулативе и потенцијалне санкције у области заштите животне средине.

Теренски рад са студентима ћемо имати у суботу 28.10.2017. године, када ћемо обићи три локације на територији Града Новог Сада, фотографисати загађења животне средине и повезивати стање на терену са правном регулативом у области заштите животне средине.

Written by Zeleni Sad