ЗАКОН О ЗАШТИТИ ВАЗДУХА

Овај закон уређује управљање квалитетом ваздуха и одређује мере и контролилше спровођења заштите и побољшање квалитета ваздуха као природне вредности.

Заштита ваздуха се остварује:
  1. управљањем квалитетом ваздуха на територији Републике Србије
  2. очувањем и побољшањем квалитета ваздуха како би се спречиле или смањиле штетне последице по здравље људи и животну средину
  3. избегавањем, спречавањем и смањењем загађења која утичу на оштећење озонског омотача и климатске промене
  4. извршавањем обавеза у складу са потврђеним међународним уговорима
  5. међународном сарадњом у области заштите и побољшања квалитета ваздуха и осигурањем доступности тих података јавности.