Принцип X Рио Декларације гласи:

,,Проблеми животне средине најбоље се решавају уз учешће свих заинтересованих грађана на одговарајућем нивоу. На националном нивоу, сваки појединац мора имати одговарајући приступ информацијама о животној средини, које су у поседу јавних органа, укључујући информације о опасним материјама и активностима у њиховој заједници, и могућност да учествује у поступку доношења одлука. Државе ће подржавати и подстицати свест и учешће јавности кроз обезбеђење широке доступности информацијама. Делотворан приступ судским и административним поступцима, укључујући обештећење и санацију, биће обезбеђен.’’
Сходно томе, 5. јуна 2013. године је на седници Одбора за заштиту животне средине Народне Скупштине Републике Србије, а на иницијативу седам организација цивилног друштва установљена ,,Зелена столица’’. ,,Зелена столица’’ је механизам који омогућава учешће организација цивилног друштва у раду Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије. Нјена мисија је унапређење комуникације са законодавном граном власти кроз успостављен механизам и остваривање утицаја на побољшање законских предлога у области животне средине.
Учешћем на седницама и осталим активностима Одбора за заштиту животне средине, представници цивилног сектора, активни у овој обласи у могућности су да директно допринесу унапређењу стања у овом сектору како кроз секторске експертизе својих организација, тако и указивањем на специфичне проблеме са локалног нивоа имајући у виду да организације окупљење око ,,Зелене столице’’ долазе из целе Србије.

ЗЕЛЕНИ САД је део механизма ,,Зелена столица’’ од фебруара 2017. године, а поред нас, у механизму учествују и:

Аархус центар НС
Аархус центар СУ/ТЕРАС СУ
Алијанса за заједничко добро
Ама – Центар за негу човека и природе
Амбасадори одрзивог развоја и животне средине
Архус центар КГ
Азбуки
Београдска отворена школа
Београдски фонд за политичку изузетност
ЦЕКОР- Центар за екологију и одрживи развој
Центар модерних вештина
Центар Нови свет
Центар за експерименте и урбане студије-ЦЕУС
Центар за истразивацке и развојне пројекте “ЕцоДев”
Центар за међународну јавну политику
Центар за развој и сарадњу региона
Центар за унапређење животне средине
Друштво младих истраживача Бор
Друштво подводних активности Сомбор
ЕКОКУЛТ
Еколошки покрет Врбаса
Еколошки покрет Беочин
Еколошки покрет Оџака
Еколошки покрет Општине Стара Пазова – Екосан
Еколошко удружење “Да сачувамо Војводину”
(Еколошко удружење Зелени Сад)
Европски покрет у Србији
Фрацтал
Геоеколошки центар
ГМ Оптимист
Грађанска читаоница Европа, Бор
Група Кобра
Инжењенри заштите животне средине
Један степен Србија
Канцеларија за истраживање и побољшање локалног и регионалног развоја – КАПИЛАР
Канцеларија за младе Крушевац
Крушевачки еколошки центар
ЛокалнаАгенда 21 за Костолац-ОПШТИНА
“Млади истраживачи Србије ”
Национално удружење експерата заштите животне средине
НЕЦ-РП
Омладински креативни клуб, ОК-КЛУБ Лозница
Подрињски антикорупцијски клуб
Покрет Еко Морава Симићево
Покрет горана и центар волонтера Панчево
Простор-ЦЕМ
Санитарно Еколошко Друштво САН ЕКО
Савет зелене градње Србије
Српска асоцијација рециклера амбалажног отпада
Удружење “Екоцентар”
Удружење “Школа за опстанак”
Удружење БИОГЕН
Удружење грађана Екобечеј
Удружење пољопривредника за рурални развој Делиблатске Пешчаре
Удружење рециклера Србије
Удружење за екологију и заштиту животне средине ГЕА
Удружење за заштиту велике дропље
Удружење Зелене градње
УНЕКООП
Унија еколога Подриње
Зелени хоризонти
Зелени савет
Зелени сто